Short Artist Statement 

For Aleksandra creating paintings is a process of entering into oneself, clearing the mind and focusing on being here and now. When creating a painting Aleksandra allows herself to be absorbed by the creative process. During the creative process she has been using the Mindfullness therapeutic method for years. Her works are expressive abstractions. She paints scanning what is happening at the moment not only inside her, but also registers stimuli reaching her from the outside world. She is interested in the inside of a person: thoughts, feelings and emotions. She believes that the inner state of each person is a reflection of how they feel and see the world. The artist is aware of the fact that man is made of different times of his life, but only being here and now has a real impact on today and tomorrow.
Painting for her is an attempt to liberate the mind from everything that surrounds it, what is in it, what blocks it by listening to what is happening in the present moment. Thanks to this, art has a therapeutic effect on her. The recipient of her works has the opportunity to look at himself through their reception at a given moment of his own reality.

Bio

(B. 1982, Gdynia) – an artist working in Sopot in the abstract expressionist colorfield painting trend.
Graduate of painting at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, one of the first graduates of the late Jerzy Ostrogórski. Finalist of the National Leon Wyczółkowski Painting Competition at BWA in Bydgoszcz in 2020, finalist of the 13th Triennial of Small Painting Forms in Toruń in 2019 and the 3rd Pomeranian Art Triennial in Sopot.
In 2021, for the City of Gdynia as part of the Falochron Kultury, she produced a series of 4 paintings in an original project online www.wydrukizesztuki.pl.
A distinctive feature of her paintings is that she works on raw, untreated canvas with a technique she has developed to work with acrylic paints, which penetrate the canvas to create a vividly colored matte and refined surface.
She participates in group and solo exhibitions at home and abroad. Her works are in private collections in Poland, Australia, the United States, Canada, Germany, Sweden, Portugal, Spain, Italy and the collection of the State Art Gallery in Sopot.

Krótkie Artist Statement PL

Tworzenie obrazów jest dla artystki procesem wejścia w siebie, oczyszczenia umysłu i skupieniem się na byciu tu i teraz. Tworząc obraz Aleksandra daje się wchłonąć procesowi twórczemu. Podczas procesu twórczego od lat stosuje metodę terapeutyczną Mindfullness. Jej prace są ekspresyjnymi abstrakcjami. Maluje skanując to co dzieje się w danym momencie nie tylko wewnątrz niej, ale również rejestruje bodźce docierające do niej ze świata zewnętrznego. Interesuje ją wnętrze człowieka: myśli, uczucia i emocje. Wierzy, że stan wewnętrzny każdego człowieka jest odzwierciedleniem tego jak odczuwa i widzi świat. Artystka ma świadomość tego, że człowiek jest zbudowany z różnych czasów swojego życia, ale tylko bycie tu i teraz ma realny wpływ na dziś i jutro.

Malowanie jest dla niej podejmowaniem prób wyzwalania umysłu ze wszystkiego co go osacza, co w nim jest, co go blokuje poprzez wsłuchanie się w to co dzieje się w obecnej chwili. Dzięki temu sztuka działa na nią terapeutycznie. Odbiorca jej prac ma możliwość przyjrzenia się samemu sobie poprzez ich odbiór w danym momencie swojej własnej rzeczywistości.

Biografia PL

(Ur. 1982, Gdynia) artystka tworząca w Sopocie działająca w nurcie abstrakcji ekspresjonistycznej colorfield painting.

Absolwentka malarstwa na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, jedna z pierwszych dyplomantek ś.p Jerzego Ostrogórskiego. Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im Leona Wyczółkowskiego w bydgoskim BWA w 2020, finalistka XIII Triennale Małych Form Malarskich w Toruniu w 2019 i III Pomorskiego Triennale Sztuki w Sopocie.

W roku 2021 dla Miasta Gdynia w ramach Falochronu Kultury zrealizowała serię 4 obrazów w autorskim projekcie online www.wydrukizesztuki.pl.

Charakterystyczną cechą jej obrazów jest to, że pracuje na surowym, niczym nie potraktowanym płótnie opracowaną przez siebie techniką pracy z farbami akrylowymi, które wnikają w płótno tworząc w efekcie żywą kolorystycznie matową i szlachetną powierzchnię.

Bierze udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Australii, Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie,  Niemczech, Szwecji, Portugalii, Hiszpanii, Włoszech oraz w zbiorach Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.


Instagram

Upcoming Exhibitions:
2022 15.05 – 03.07  I am, I feel, I see, El Gallery, Elbląg

Selected Group Exhibitions:
2020 Final Exhibition of The Nationwide Competition named by  Leon Wyczółkowski, BWA Bydgoszcz (catalog)
2019 Final XIII Triennal of Small Painting Forms in Toruń (catalog)
2019 Final III Pomeranian Art Triennal, State Gallery in Sopot (catalog)
2008 „Diplomas”, Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk (catalog)
2008 „3 ARTS” Park Technologiczny, Gdynia
2006 „Art Picnic”, Oliwa, Gdańsk
2005  „Scenography and Spatial Forms”, Pałac Opatów, Gdańsk (catalog)


Selected Solo Exhibitions:
2021 COSMA Gallery, Sopot
2020  „Nice Destruction”, ŻAK Gallery, Gdańsk
2019  „I am, I feel, I see” – HairBazaar Studio, Poznań
2019 Circle of Everything, Sopot, Dwie Zmiany
2018 „Infiltration”, Pracownia Galeria KIT, Sopot
2017 „Objects and Paintings” Sztuka Wyboru, Gdańsk
2010 „Mamalowanie”, Gdańsk

Scholarships, Prizes and other Projects
2020 Gdyński Falochron Kultury na projekt „Wydruki ze Sztuki”
2013 Art Scholarship of the Mayor of Sopot Jacek Karnowski
2012 Honorable mention at the National Art Contest by Jeremy Przybora
2011 Drawings to interactive installation How to educate a ruler by Piotr Wyrzykowski based on the „The 48 Laws of Power” by Robert Greene
2010 Stage design & Costumes for the performance SOLARIS for Malta Festival
2008 Diploma in painting „Ekrany Pustki” defense in the studio of professor Jerzy Ostrogórski – Master Degree
2009 Costumes design collaboration for the film „Polonia Sopot”
2006 Costumes design with Katarzyna Zawistowska to performance „Piaskownica”, Teatr Wybrzeże
2006 Participation in the Master Workshops of Zofia de Ines as part of the Festival „Events”, Tczew